Mba ahafantaranareo anay misimisy kokoa dia nikarakara andiana mini-reportages maromaro izahay. Ity no andiany voalohany, momba ny Direction des Exploitations eto amin’ny SMMC #Madagascar.
Araho finaritra, tompoko.
ALL TEXTS & IMAGES ARE COPYRIGHTED BY THE SMMC COMPANY.
FOR ANY INQUIRIES PLEASE WRITE TO COPYRIGHT@SMMC-COMPANY.COM

Share This Information