Am-pifaliana lehibe no iarahaban’ny mpiasa rehetra ato amin’ny S.M.M.C. an’Andriamatoa Rolland RANJATOELINA, Ministry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetrandro vaovao. Mirary fahombiazana tanteraka ho anao izahay, Andriamatoa Ministra.

Mirary soa sy fandresena ho an’ny Mpikambana ao anatin’ny Governemanta Malagasy vaovao.

Hotahian’Andriamanitra anie Madagasikara.

ALL TEXTS & IMAGES ARE COPYRIGHTED BY THE SMMC COMPANY. FOR ANY INQUIRIES PLEASE WRITE TO COPYRIGHT@SMMC-COMPANY.COM

Share This Information